Werkwijze coaching traject

Kennismakingsgesprek: 

Dit kan telefonisch of in persoon. Dit gesprek is vrijblijvend en kosteloos. Tijdens het kennismakingsgesprek kan blijken of de coaching aanspreekt, of er een diepere problematiek speelt, en wat de verwachtingen zijn. Na een positief kennismakingsgesprek stuur ik u een intakeformulier.

 

Intakegesprek:

Na het kennismakingsgesprek vindt de intake plaats. In dit gesprek worden de problematieken, het aantal sessies en de verwachtingen besproken. Hierbij is jullie kind niet aanwezig. 

 

Coaching sessie: 

Het aantal sessies verschilt per cliënt. Het traject duurt gemiddeld 5-7 sessies. Een sessie is met kind én ouders. Omdat het coaching op maat blijft, is de duur van het traject niet op voorhand goed te bepalen. Tussentijds zullen we dan ook evalueren en toetsen of het beoogde doel binnen de geschatte tijd kan worden behaald, of dat een verlenging nodig of wenselijk is.

 

Afronding:

Na afloop zal er een korte eindevaluatie plaatsvinden over het verloop van het coaching traject. Voor het in stand houden van het behaalde resultaat zullen we stilstaan bij de methodes die jullie zelf verder kunnen toepassen.