Werkwijze coaching traject

Kennismakingsgesprek: 

Dit kan telefonisch of in persoon. Dit gesprek is vrijblijvend en kosteloos. Tijdens het kennismakingsgesprek kan blijken of de coaching aanspreekt, of er een diepere problematiek speelt voor een doorverwijzing, en wat de verwachtingen zijn. Na een positief kennismakingsgesprek stuur ik u een intakeformulier.

 

Intakegesprek:

Na het kennismakingsgesprek vindt de intake plaats. In dit gesprek worden de problematieken, het aantal sessies en de verwachtingen besproken. Hierbij is jullie kind niet aanwezig. 

 

Coaching sessie: 

Het aantal sessies verschilt per cliënt. Omdat het coaching op maat blijft, is de duur van het traject niet op voorhand goed te bepalen. Na de intake volgt er een traject voorstel, waarin ik jullie op de hoogte breng van de problematiek, de leerdoelen en het geschatte aantal sessies. Tussentijds evalueren en toetsen we of het beoogde doel binnen de geschatte tijd kan worden behaald, of dat een verlenging nodig of wenselijk is.

 

Afronding:

Na afloop zal er een korte eindevaluatie plaatsvinden over het verloop van het coaching traject. Voor het in stand houden van het behaalde resultaat zullen we stilstaan bij de methodes die jullie zelf verder kunnen toepassen.