Werkwijze coaching traject

Zit jouw kind niet lekker in zijn of haar vel, of merk je dat jouw kind (even) vastloopt in zijn ontwikkeling? Dan kan de begeleiding van een (kinder)coach uitkomst bieden. 

We starten altijd met een kennismakingsgesprek.

Kennismakingsgesprek: 

Dit kan telefonisch of in persoon. Dit gesprek is vrijblijvend en kosteloos. Tijdens het kennismakingsgesprek kan blijken of de coaching aanspreekt, of er een diepere problematiek speelt voor een doorverwijzing, en wat de verwachtingen zijn. Na een positief kennismakingsgesprek stuur ik u een intakeformulier.

 

Intakegesprek:

Na het kennismakingsgesprek vindt de intake plaats. In dit gesprek worden de problematieken, het te verwachte aantal sessies en de verwachtingen besproken. Hierbij is jullie kind niet aanwezig. Na het intakegesprek maak ik een traject voorstel op maat. Hierin staan het aantal sessies beschreven, de afspraken, aan welke doelen we gaan werken en de totale kosten (inclusief materiaal, telefonisch consult, 21% btw etc.) Zo weet je precies waar je aan toe bent.

 

Coaching sessie: 

Het aantal sessies verschilt per cliënt. Ik start altijd met een onderzoekstekening. Deze tekening bevat een opdracht op de leeftijd van het kind. De tekening wordt geanalyseerd en daaruit komt de hulpvraag van het kind naar voren. Deze neem ik mee in de coaching en traject. De samenvatting van de analyse van de tekening deel ik met jullie. Tussentijds evalueren en toetsen we of het beoogde doel binnen de geschatte tijd kan worden behaald, of dat een verlenging nodig of wenselijk is.

 

Afronding:

Na afloop zal er een korte eindevaluatie plaatsvinden over het verloop van het coaching traject. Voor het in stand houden van het behaalde resultaat zullen we stilstaan bij de methodes die jullie zelf verder kunnen toepassen.